MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Mồi Z_BIT ZEAKE 3g

77,000

Mồi jig Z_BAIT ZEAKE 3g

Mã màu: #009, #003, #006, #005, #010, #004, #001

Mắt được đặt vuông góc với cơ thể, mở rộng tốc độ chuyển động tự do của lưỡi, tăng hiệu quả của lưỡi khi rơi.

Category:

MAKER PRODUCT