MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Nakazima worm Sinker 14g (SOLD OUT)

66,000

Nakazima worm Sinker

chì xuyên tâm không có ống dẫn bên trong

size 14g – – 4 cái

Categories: ,

MAKER PRODUCT