MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Nakazima worm Sinker 28g (SOLD OUT)

55,000

Nakazima worm Sinker

chì xuyên tâm không có ống dẫn bên trong

size 28g – – 2 cái

Categories: ,

MAKER PRODUCT