NANO FINESSE

451,000

  • Dầu Chuyên dụng cao cấp chỉ sử dụng cho bạc đạn máy ngang
  • Phù hợp cho máy BFS ( duy trì ném xa – gần tuyệt đối )
  • Dung tích: 7ml
  • Lưu ý: Sản phẩm không phù hợp cho sử dụng nước Biển

MAKER PRODUCT