MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Nekosogi DSR

1,540,000

Mồi lure Phat Lab Nekosogi DSR Swimbait

Trọng lượng: 56g
Chiều dài: 184mm
Slow Floating
Giá: 1.540.000đ/con

Category:

MAKER PRODUCT