Nylon BASS _100m – 10lb

165,000

  • Đường kính: 0.260mm

MAKER PRODUCT