Nylon BASS _100m – 12lb

165,000

  • Đường kính: 0.285mm

MAKER PRODUCT