Nylon BASS _100m – 6lb

165,000

  • Đường kính: 0.205mm

MAKER PRODUCT