Nylon BASS _100m – 8lb

165,000

  • Đường kính: 0.235mm

MAKER PRODUCT