MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

OCEANFIELD 3000H/3000SH (SOLD OUT)

1,661,000

5.8:1

Chiều dài 1 vòng quay: 82cm

Drag max: 5kg

Nặng: 288g

Bạc đạn: 7/1

Dây PE: (-m): #2 – 150m

Dây Nylon: 12lb – 150m

Rank AB

MAKER PRODUCT