MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

OGK ES 6504

242,000

OGK ES 6504
kiềm đa năng có thể dùng cho việc cắt dây Pe – mở Ring size S – Tháo lưỡi – cắt Cáp
Giá: 242.0000/1 kiềm

MAKER PRODUCT