MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Owner C’ultiva S-55 M for Minnow シングル55M #10

77,000

Owner C’ultiva S-55 M for Minnow

シングル55M

Made in Japan

(Lưỡi đơn có nghạnh chỉ phù hợp sử dụng cho mồi minnow )

#10 – – 12 cái

#8 – – 12 cái

#6 – – 11 cái

#4 – – 10 cái

MAKER PRODUCT