POISON ADRENA 1610M – 2

6,000,000

 • Chiều dài: 2.08m
 • Số khúc: 2 khúc
 • Chiều dài thu gọn: 107.3cm
 • Trọng lượng: 107g
 • Đường kính ngọn: 1.8mm
 • Đường kính gốc: 11.3mm
 • Tải mồi: 7 ~21g
 • Dây Nylon/ Fluoro: 8 ~16lb
 • Chiều dài cán cần: 246mm
 • Độ cong của cần: F (Fast) nhanh
 • Carbon: 99.5%
 • Kèm túi

Description

 • Made in China
 • Thương hiệu: Shimano
 • Rank AB (Hàng vẫn còn nguyên nhưng trên bề mặt có vết trầy nhẹ)

MAKER PRODUCT