Pro Marine MOBILE MASTER 705ML

1,540,000

  • Chiều dài: 2.13m
  • Thu gọn: 50cm
  • Trọng lượng: 103g
  • Đường kính: 0.9/11.9mm
  • Mồi: 1 – 10g
  • Dây: 2 – 6lb
  • 95% Cacbon
  • Rank AB (Hàng vẫn còn nguyên nhưng trên bề mặt có vết trầy nhẹ)
  • Không phụ kiện

MAKER PRODUCT