MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

PROX EGINGER PACK 865ML (sold out)

1,617,000

Dài: 257cm
Số khúc: 5
Thu gọn: 57cm
Nặng: 123g
Egi: #2.0 ~ #3.5
Pe: #0.6~ #1.2
Đường kính: #1.4mm / 11.5mm
Khoen Fuji
Rank N

MAKER PRODUCT