MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

PROX SEABASS SHOT X4 904ML (sold out)

1,243,000

 • Dài: 9ft(2.76m)
 • Thu gọn: 75cm
 • Số khúc: 4
 • Line: 8-16lb
 • lure: 7-28g
 • Nặng: 174g
 • Đường kính : 1.7mm / 15mm
 • Carbon: 90%
 • Khoen Fuji Hard
 • Rank new
 • Trạng cần máy đứng 4 khúc hàng mới chỉ kèm túi

MAKER PRODUCT