PROX Wangan walker portable 763ML

1,837,000

  • Dài: 7.6ft(2.27m)
  • line: 8-16lb (PE 0.6-1.2)
  • lure: 10-30g
  • Số khúc: 3
  • Thu gọn: 80.5cm
  • Nặng: 123g
  • Đường kính đọt 1.6mm
  • Khoen Fuji Alconite
  • rank new
  • Tình trạng cần máy đứng 3 khúc hàng mới, kèm ống mềm

MAKER PRODUCT