MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

PTC 10 (nắp cần)

88,000

  • L: 81.0mm
  • H: 18.1mm
  • Đường kính: 7.0-11.0mm

MAKER PRODUCT