PTC 18 (nắp cần)

99,000

  • L: 117.7mm
  • H: 28.5mm
  • Đường kính: 16.0-19.0mm

MAKER PRODUCT