PTC 20 (nắp cần)

132,000

  • L: 183.1mm
  • H: 49mm
  • Đường kính: 20mm

MAKER PRODUCT