MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

PTC 25 (nắp cần)

121,000

  • Chiều dài: 165mm
  • Trọng lượng: 26.4g
  • Đường kính: 19-29

MAKER PRODUCT