Quick Leader (1m x 3pcs) – 1.5号

66,000

  • Đường kính: 0.205mm
  • Tải trọng: MAX 3kg
  • Dây PE: 0.4号~0.8号

MAKER PRODUCT