MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Quick Leader (1m x 3pcs) – 2号 (SOLD OUT)

66,000

  • Đường kính: 0.235mm
  • Tải trọng: MAX 4kg
  • Dây PE: 0.4号~0.8号
Category:

MAKER PRODUCT