Quick Leader (1m x 3pcs) – 3.0号

66,000

  • Đường kính: 0.285mm
  • Tải trọng: MAX 6kg
  • Dây PE: 0.8号~1.0号

MAKER PRODUCT