Sale!

R18 FLUORO LTD 100m – 10lb

374,000 265,000

  • Đường kính: 0.260mm

MAKER PRODUCT