Sale!

R18 FLUORO LTD 100m – 8lb

374,000 265,000

  • Đường kính: 0.235mm

MAKER PRODUCT