MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

RAPALA TRAIL BLAZER TBS-664MHRF (sold out)

2,530,000

ラパラ トレイルブレイザーロッド 6.6 TBS-664MHRF
RAPALA TRAIL BLAZER TBS-664MHRF
Length(ft) 6′ 6” ( 1.98m )
pcs 4ピース ( 4 khúc )
Lure(oz) 1/4-3/4 (7g~21g)
Line 8-20Lb
Action Regular Fast
Rank AB
tình trạng cần máy đứng 4 khúc đã qua sử dụng
kèm túi và 2 đai bó cần

MAKER PRODUCT