RLT75 .MLM -4

6,116,000

  • Hết hàng
  • Chiều dài: 2.26m
  • Trọng lượng: 106g
  • Chiều dài thu gọn: 59.5cm
  • Số khúc: 4 khúc
  • Mồi: 4~20g
  • Dây: 4~10lb
  • Rank AB (Hàng vẫn còn nguyên nhưng trên bề mặt có vết trầy nhẹ)
  • Không phụ kiện

MAKER PRODUCT