S643 OCEA

4,980,000

 • No.34064
 • Chiều dài: 1.93m
 • Số khúc: 1 khúc
 • Thu gọn: 193cm
 • Trọng lượng: 175g
 • Đường kính ngọn: 2.4mm
 • Đường kính gốc: 10.1mm
 • Mồi: 60~160g
 • Dây PE: 1~3号
 • Chiều dài cán: 472mm
 • Cacbon: 98.9%
 • Không kèm phụ kiện
 • Rank B

Description

Thương hiệu: Shimano

MAKER PRODUCT