SALTY STYLE STCS-554LS-PB

2,900,000

  • Dài: 165cm
  • Nặng: 92g
  • Đường kính: 0.8mm/8.6mm
  • Thu gọn: 45cm
  • Số khúc: 4
  • Carbon: 98%
  • Rank AB
  • Tình trạng Cần máy đứng 4 khúc đã qua sử dụng
  • Kèm ống đựng cần
  • Tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT