Salty Style STCS 905MT AY

2,915,000

 • Dài: 274cm
 • Nặng: 204g
 • Lure: 10g ~ 35g
 • Pe: #0.8 ~ #1.5
 • Đường kính: 1.5mm / 13.9mm
 • Thu gọn: 59cm
 • Số khúc: 5
 • Carbon: 89%
 • Khoen Alconite Fuji
 • Rank NEW
 • Cần máy đứng 5 khúc
 • Kèm ống đựng cần

MAKER PRODUCT