SCORPION 2600FF-5

5,709,000

 • Dài: 1.82m
 • Số khúc: 5
 • Thu gọn: 44.6cm
 • Nặng: 110g
 • Đường kính đọt: 1.3mm
 • Lure: 2g ~ 8g
 • Jig max: 40g
 • Line: 3lb ~ 8lb
 • Cán: 182mm
 • Carbon: 97.8%
 • Khoen Fuji Sic
 • Rank AB
 • Tình trạng cần máy đứng 5 khúc đã qua sử dụng
 • Kèm túi và 2 đai bó cần.
 • Điểm trầy nhỏ ít, tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT