Scorpion BFS XG LH

3,696,000

8.2:1
Chiều dài 1 vòng quay: 82cm
Drag max: 3.5kg
Nặng: 165g
Bạc đạn: 7/1
Rank C
Tình trạng đã qua sử dụng
Không kèm phụ kiện.
Phần Núm đã được thay đổi
Điểm trầy nhỏ ít
Vòng quay nhẹ

MAKER PRODUCT