MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Scorpion BFS XG LH(sold out)

3,696,000

8.2:1
Chiều dài 1 vòng quay: 82cm
Drag max: 3.5kg
Nặng: 165g
Bạc đạn: 7/1
Rank C
Tình trạng đã qua sử dụng
Không kèm phụ kiện.
Phần Núm đã được thay đổi
Điểm trầy nhỏ ít
Vòng quay nhẹ

MAKER PRODUCT