SHIMANO 炎月( ENGETSU BB ) B69 ML –

2,222,000

 • Dài: 2.06m
 • Số khúc: 2
 • Thu gọn: 157.9cm
 • Nặng: 95g
 • Đường kính: 1.3mm / 9.9mm
 • Jig max: 30g ~ 100g
 • PE: #1.0
 • Khoen Fuji Sic ( khoen xoắn )
 • Cần máy ngang 2 khúc đã qua sử dụng
 • ( không Casting )
 • Không kèm túi , kèm 2 đai bó cần
 • Điểm trầy xước phần cán
 • Phần Pat có màu gỉ

MAKER PRODUCT