MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Shimano 魅舟 9

2,244,000

Category:

Description

Shimano 魅舟 9
Dài 2.7m
Số khúc 4
Nặng 52g
Rank AB
Tình trạng đã qua sử dụng
Kèm 2 nắp
giá 2.244.000

MAKER PRODUCT