MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Shimano AR – C 4000AERO BB (SOLD OUT)

3,234,000

Shimano AR – C 4000AERO BB
Model 2014
4.8:1
Drag max: 9kg
Nặng: 330g
Chiều dài 1 vòng quay 86cm
Bạc đạn: 5/1
Nylon (号- m): #3-200/ #3.5-170/ #4-150/ #5–125
Fluoro (号- m): #3–190/ #4-145 / #5-115
PE(号- m): #1-500 / #1.5-320 / #2-210
Made in Maysia
Rank AB
Không kèm phụ kiện

MAKER PRODUCT