MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

shimano exsence dc(sold out)

4,653,000

Left Handle
8.0:1
Drag max 4,5kg
Nặng 240g
Vòng bi: 9 S A-RB
Chiều dài 1 vòng quay: 85cm
PE 1/300, 1.5/200, 2/150, 3/100
Fluo 12/100, 14/85, 16/75
Tình trạng hàng đã qua sử dụng

MAKER PRODUCT