MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

SHIMANO METANIUM XG(sold out)

3,487,000

8.5:1

Drag max: 5kg

Nặng: 175g

Bạc đạn: 9/1

Chiều dài 1 vòng quay: 91cm

Dây Nylon: 3-120m, 3.5-100m, 4-85m, 5-70m

Category:

MAKER PRODUCT