MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

SHIMANO OCEA CONQUEST 201HG(sold out)

7,766,000

6.2:1
Chiều dài 1 vòng quay: 78cm
Nặng: 285g
Bạc đạn: 11
Pe: #2/200m #1/440m
Model 2014
Rank B+
Tình trạng đã qua sử dụng
Kèm hộp và sổ thông tin
Điểm trầy xước mờ có thể nhìn thấy

MAKER PRODUCT