Shimano Surf Leader EV 360 FX-T

3,696,000

 • Code: 23519
 • Dài: 3.6m
 • Số khúc: 4 ( rút )
 • Thu gọn: 103cm
 • Nặng: 265g
 • Đường kính: 2.3mm / 21.4mm
 • Tải chì: #18 ~ #25 ( 67.5g ~ 93g )
 • Tải Trọng tiêu chuẩn: #23 ( 86g )
 • Khoen Fuji Sic
 • Rank AB
 • Tình trạng đã qua sử dụng
 • Kèm túi và nắp
 • Điểm trầy ở khúc đầu có thể nhìn thấy ( cán và trên Pat )
 • Bên trong các lóng có trầy ít
 • Tổng thể đẹp
Categories: ,

MAKER PRODUCT