MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Shimano vanquish 2500shg (SOLD OUT)

9,493,000

6.0:1

Chiều dài 1 vòng quay: 89cm

Drag max: 9kg

Nặng: 165g

Bạc đạn: 11/1

Dây Nylon (Lb – m): 5 – 110, 6 – 95, 8 – 70

Dây PE (号 – m): 0.6 – 200, 0.8 – 150, 1 – 120

Rank AB

Model 2019

Kèm hộp

MAKER PRODUCT