SHOCK LEADER – 30m

253,000

  • Tình trạng: Hết Hàng

  • 25lb – 7号[12kg]
  • dia.0.435mm

MAKER PRODUCT