SHOCK LEADER – 30m

253,000

  • Tình trạng: Hết Hàng

  • 20lb – 5号[9kg]
  • dia.0.370mm

MAKER PRODUCT