SMITH

1,045,000

  • Cắt dây PE
  • Mở khoen
  • Chất liệu thép không gỉ

MAKER PRODUCT