SMITH

748,000

  • Cắt dây PE
  • Gỡ lưỡi câu
  • Mở khoen….
  • Chất liệu thép không gỉ

MAKER PRODUCT