MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

SMITH ROD FERRULE WAX

220,000

SMITH ROD FERRULE WAX
(Sáp bôi cần dùng cho các khớp nối dính chặt hơn sau thời gian dùng bị mài mòn )
Khối lượng: 5g
Made in Japan
Giá: 220.000/ 1 tuýp 5g
Hàng đã có sẵn tại cửa hàng

MAKER PRODUCT