MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Solfiesta carret Mini II

275,000

🌈🌈🌈Solfiesta carret Mini II
3.0:1
nylon #2/70m
Máy ngang có thể dùng cho tay quay bên trái và bên phải
Không kèm phụ kiện

Categories: ,

MAKER PRODUCT