MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Solfiesta TETORAZ 60

550,000

🚀🚀🚀Solfiesta TETORAZ 60 🚀🚀🚀
Giá 550.000/ cần kèm hộp
Chiều dài 0.60m
Số khúc 1
Nặng 53g
Thu gọn 60cm
Đường kính 1.30mm/5.20mm
Tải chì #1~#8 (30g)

MAKER PRODUCT