MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Stradic C2000HGS – B (SOLD OUT)

3,509,000

Model 2016

6.0:1

Chiều dài 1 vòng quay: 79cm

Drag max: 3kg

Nặng: 160g

Nylon: 3lb/125m – 4lb/100m – 5lb/75m

Fluo: 3lb/110m – 4lb/85m – 5lb/65m

PE: #0.6/150m – #0.8/110m – #1/80m

Rank B+

Tình trạng đã qua sửa dụng

Không kèm phụ kiện

Điểm trầy xước ít

Tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT