Stradic C2000SHG

4,158,000

 • 6.0:1
 • Drag max: 3kg
 • Nặng: 185g
 • Bạc đạn: 6+1
 • Chiều dài 1 vòng quay: 81cm
 • Nylon: 4lb/100m
 • Model 2019
 • Rank B+
 • Tình trạng đã qua sử dụng
 • Kèm hộp
 • Điểm trầy nhỏ ít
 • Tổng thể đẹp máy có xào ít

MAKER PRODUCT